Samen voor Gezondheid

Bouwen aan een sterker Leeuwarden en omstreken

Onze partners

Bestuurlijk netwerk

Het Regionaal zorgnetwerk Leeuwarden en omstreken staat voor domein-overstijgende samenwerking tussen preventie, welzijn en zorg rondom de kwetsbare burger/cliënten/patiënten in de regio Leeuwarden en omstreken. Elke partner heeft ook een eigen rol in de keten.

Ambitie is om uiteindelijk te komen tot meer gezondheid voor de populatie, verbeterde (ervaren) kwaliteit van zorg door de burger/cliënt/patiënt, gelijkblijvende of afname van kosten per hoofd van de bevolking en verbeterde tevredenheid van de zorgverlener (‘Quadruple Aim’).

Meer informatie

Integrale zorg

De ontwikkeling van integrale zorg (voorheen ‘substitutie van zorg’), maar ook andere zorgconcepten, moet tegemoet komen aan de veranderende zorgvraag bij toenemende zorgbehoefte, gelijkblijvende of afnemende budgetten, noodzaak tot taakdelegatie en toenemende technologische ontwikkelingen. Integrale zorg kan in verschillende verschijningsvormen worden ontwikkeld en afgesproken. Gezamenlijk zijn door Coleo, MSB VCL en MCL nadere afspraken gemaakt om invulling te geven aan de concrete uitvoering van integrale zorg. Gerealiseerd zijn het fysieke meekijkconsult (Stadspoli Leeuwarden) en het digitale meedenkconsult. Andere concepten zijn in ontwikkeling.

Meer informatie

 

Preventie

In de regiegroep informeren de belangrijkste organisaties op de snijvlakken van preventie, sociaal en medisch domein elkaar over de belangrijkste ontwikkelingen, programma’s en projecten. De regiegroep behoudt het overzicht, legt verbindingen met provinciale programma’s (Seker&Sun, Friese Preventie aanpak etc.), en lokale initiatieven. En sluit aan bij wat regionaal werkt en wordt georganiseerd. Vanuit de regiegroep worden er afspraken gemaakt over de implementatie van landelijke, provinciale of regionale programma’s, projecten in de sub-regio.

 

Meer informatie

Ouderenzorg

De regiegroep 'Soepel verlopende ketens/Kwetsbare ouderen' richt zich op initiatieven ter bevordering van de juiste ouderenzorg en -ondersteuning op de juiste plek door de juiste professional/ondersteuner op het juiste moment. De regiegroep onderhoudt verbinding met de bestaande netwerken en voorkomt dubbeling. De regiegroep kijkt naar wat de netwerken nodig hebben om onderwerpen verder te brengen in de praktijk.

Meer informatie

E-health & digitalisering

Doelen van het netwerk:

  • Elkaar kennen en kennis en ervaring uitwisselen; wel van elkaar weten, maar niet alles hoeft samen.
  • Samen optrekken/uitdagingen aangaan.
  • Bredere implementatie van initiatieven.
  • Waar kunnen we elkaar vinden en versnellen en hoe regel je dit dan met elkaar.
  • Focus op knelpunten en gebruik dit netwerk voor generieke denkkracht om activiteiten in deze regio op dit gebied samen verder te brengen.

Meer informatie

Klankbordgroepen

De klankborden zijn divers: samenstelling burgers/cliënten/cliënten, huisartsen en specialisten, medici rond de oudere cliënt (klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde) en verpleegkundigen in diverse settingen. De klankbordgroepen hebben als taak om vanuit hun deskundigheid knelpunten te signaleren en op vraag van de regiegroepen mee te denken, oplossingsrichtingen te toetsen en te ondersteunen bij de uitvoering van projecten en trajecten.

Binnen het netwerk zijn tot nu toe 4 regiegroepen ingericht en 4 transmurale klankbordgroepen.

Meer informatie

Over het Regionaal Zorgnetwerk Leeuwarden EO

Het Regionaal zorgnetwerk Leeuwarden en omstreken staat voor domein-overstijgende samenwerking tussen preventie, welzijn en zorg rondom de kwetsbare burger/cliënten/patiënten in de regio Leeuwarden en omstreken. Elke partner heeft ook een eigen rol heeft in de keten.

Meer informatie

Het laatste nieuws

Samenwerken voor een gezonde toekomst, waarin zorg en welzijn hand in hand gaan voor een bloeiende gemeenschap. Regionaal Zorgnetwerk Friesland en omstreken - Sterker Samen.

magnifiercrossmenuchevron-down