Integrale zorg

Visie:

De ontwikkeling van integrale zorg (voorheen ‘substitutie van zorg’), maar ook andere zorgconcepten, moet tegemoet komen aan de veranderende zorgvraag bij toenemende zorgbehoefte, gelijkblijvende of afnemende budgetten, noodzaak tot taakdelegatie en toenemende technologische ontwikkelingen. Integrale zorg kan in verschillende verschijningsvormen worden ontwikkeld en afgesproken. Gezamenlijk zijn door CoLeo, MSB VCL en MCL nadere afspraken gemaakt om invulling te geven aan de concrete uitvoering van integrale zorg. Gerealiseerd zijn het fysieke meekijkconsult (Stadspoli Leeuwarden) en het digitale meedenkconsult. Andere concepten zijn in ontwikkeling.

Opdracht/taak voor de regiegroep:

 • Zorgt voor realisatie van de gezamenlijke visie op Integrale zorg en de uitvoering van de passende zorg aan de hand van het Stepped care model Leeuwarden e.o. aansluitend op de strategische visies van de partijen.
 • Verbindt de strategie en het beleid van huisartsencoöperatie CoLeo/Dokterszorg en het MCL door een meerjarenbeleidsplan over Integrale zorg op te stellen.
 • Draagt zorgt voor het afstemmen met en het informeren van de bestuurders.
 • Fungeert als opdrachtgever voor opdrachten voor werkgroepen en bewaakt de voortgang.
 • Heeft ook als taak om dat wat binnen het netwerk gebeurt te verbinden naar betrokken partijen; afstemming en bekendmaken wat de regiegroep doet.
 • Prioriteert onderwerpen voor integrale zorg.
 • Stelt de DVO`s definitief vast.
 • Vormt besluitvormend orgaan.

Doelstellingen 2024

 • Doorontwikkeling Stadspoli Leeuwarden.
 • Haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren:
  • introductie Digitaal Samenwerkingsconsult
  • verschuiving laag complexe, chronische ziekenhuiszorg (2 min zorg) naar Stadspoli Leeuwarden
 • Zorg op afstand, participeren in onderzoek haalbaarheid Medisch Service Centrum MCL.

Marga Driessens

Coördinator integrale zorg en MCC

Deel deze pagina

Samenwerken voor een gezonde toekomst, waarin zorg en welzijn hand in hand gaan voor een bloeiende gemeenschap. Regionaal Zorgnetwerk Friesland en omstreken - Sterker Samen.

magnifiercrossmenuchevron-down