Preventie

Ter verdere verkenning en vormgeving is een netwerk/regiegroep actief die de mogelijkheden verder concretiseert. Bestaande uit een afvaardiging van de gemeente Leeuwarden, Amaryllis, Team gemeenten van De Friesland/ZK en het Transmuraal Bureau.

Op provinciaal niveau zijn er al diverse initiatieven waarbij kan worden aangesloten en wellicht kan in de regio NW worden versneld.

Deelnemers aan het overleg kennen de laatste ontwikkelingen rond de ‘Friese preventieaanpak’, de Friese samenwerkingsagenda en vertalen deze naar concrete versnellingstrajecten in NW. Uiteraard hebben de projecten ook raakvlakken met de andere regiegroepen in het netwerk.

Binnen het Seker&Sun netwerk wordt de beweging rond positieve gezondheid gepromoot, diverse organisaties in het netwerk zijn hier al mee bezig en wellicht kan dit verder worden vormgegeven ‘als soort van kapstok’ binnen het netwerk.

Vanuit de Friese samenwerkingsagenda en de regiegroep digitalisering kwam de behoefte aan de orde om sociale problematiek ook in het sociale domein op te lossen. Vanuit de huisartsenpraktijk wordt veelal digitaal via Zorgdomein verwezen naar de 2e lijn, de mogelijkheden om te verwijzen naar het sociaal domein zijn ook aanwezig maar moeten nog verder uitgewerkt en vormgegeven te worden. Inzet is dat dit in 2023 wordt geïmplementeerd.

Gemeenten en ook de wijk-/gebiedsteams worden steeds beter betrokken bij het wijkgerichte werken; de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk, de wijkverpleegkundigen en wijk-/gebiedsteam in een bepaalde wijk of dorp. De samenwerking tussen de partijen kan dienen als een vliegwiel voor de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein (zie ook passage over wijkgericht werken); onderwerpen als respijt-, mantelzorg, casemanagement, valpreventie e.a. staan geagendeerd.

Doelstellingen

  • Implementatie verwijzing huisarts richting sociaal domein via zorgdomein, i.c.m. ketenbrede aanpak welzijn op recept.
  • Implementatie ketenbrede aanpak valpreventie.
  • Regiobreed overzicht mantelzorg/respijtzorg.
  • Implementatie van acute respijtzorgbedden in gemeente Leeuwarden.
  • Dementie aanpak vanuit gemeente Leeuwarden.

Lodewijk Oostra

Coördinator Transmurale Zorg Netwerk Leeuwarden

Deel deze pagina

Samenwerken voor een gezonde toekomst, waarin zorg en welzijn hand in hand gaan voor een bloeiende gemeenschap. Regionaal Zorgnetwerk Friesland en omstreken - Sterker Samen.

magnifiercrossmenuchevron-down