Klankbordgroepen

Klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordiging van patiënten-/cliëntenorganisaties, transmurale commissie integrale zorg (ha/medisch specialist), transmurale commissie kwetsbare ouderen (geriaters, so’s, huisartsen, VS).

Transmuraal bureau
Het zorgnetwerk wordt gecoördineerd, ondersteund en geadviseerd door een ‘Transmuraal bureau’. Drie partijen investeren hierin door 3 medewerkers beschikbaar te stellen: KwadrantGroep/Noorderbreedte (gezamenlijk), ROS Friesland en MCL. Het gaat om het bestuurlijk netwerk én alle groepen (regie-, klankbord-, werk-) ondersteunen bij coördinatie, verbinding met elkaar en met bijv. provinciale trajecten, agendavoering ,verslaglegging, planning etc.

Transmurale commissie Kwetsbare ouderen
De transmurale commissie Kwetsbare Ouderen heeft als doel een overlegstructuur te bieden waarin diverse medische professionals (primair SOG, Geriater, Huisarts) overleggen over lopende zaken, knelpunten signaleren en werkafspraken maken in samenwerking. Het belangrijkste doel van deze commissie is de inbreng en beoordeling van de medische inhoud in de projecten die onder het regionaal zorgnetwerk vallen.

Transmurale commissie verpleegkundige (thuis)zorg
De commissie heeft als doel een overlegstructuur te bieden waarin diverse thuiszorgorganisaties uit het adherentiegebied van het MCL overleggen over lopende zaken, knelpunten signaleren en werkafspraken maken in samenwerking met het transferpunt. Daarnaast vindt hier afstemming plaats met relevante initiateven/netwerken. In een latere fase of op specifiek onderdeel verpleegkundigen uit de intramurale instellingen of het ziekenhuis aan laten sluiten.

Transmurale commissie (TC)
Deze commissie heeft als doel een overlegstructuur te bieden waarin diverse medisch inhoudelijke werkafspraken worden beoordeeld en andere onderwerpen op het gebied van transmurale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten worden besproken.

Klankbordgroep burger/cliënt/patiënt
Een vertegenwoordiging vanuit de diverse cliënten- en patiëntenorganisaties van bij het netwerk aangesloten organisaties wordt periodiek geïnformeerd over lopende ontwikkelingen en bevraagd naar advies en input.

Deel deze pagina

Samenwerken voor een gezonde toekomst, waarin zorg en welzijn hand in hand gaan voor een bloeiende gemeenschap. Regionaal Zorgnetwerk Friesland en omstreken - Sterker Samen.

magnifiercrossmenuchevron-down